Search the site

Enter keywords in the box below:

Your privacy is very important to us, we've therefore updated our privacy policy for the website to be fully compliant with GDPR. You can see the policy by clicking here.

Privacy Policy

Thank you for your support

Diolch am eich cefnogaeth

Thank you for setting up a regular gift to support the work of the EMW. If you are a tax-payer, we can also benefit from Gift Aid – if we don’t already have your details, you can submit a Gift Aid form here.

The EMW manages its finances on the basis that God will provide the resources necessary to complete a work undertaken at His bidding. Prayer regarding both the ends and the means is the single most important task which we need to undertake.

The generous and faithful giving of many individuals and churches has always been vital in enabling the Movement to maintain and develop its ministries – in particular, those evangelistic and supportive ministries which cannot otherwise take place.

To sign up to the EMW Prayer bulletins, or for information about the various EMW ministries, please visit this page.

You can sign up to the EMW Daily Devotion through this page

Diolch am osod i fyny rhodd reolaidd i gefnogi gwaith MEC. Os ydych yn dalwr treth, rydym hefyd yn gallu derbyn Rhodd Gymorth – os nad oes gennym eich manylion yn barod, mae modd cyflwyno ffurflen Rhodd Gymorth trwy’r ddolen hon.

Duw sydd yn rhoi’r adnoddau i wneud y gwaith y mae Ef yn ei orchymyn a dyna sy’n greiddiol i’r ffordd y mae MEC yn rheoli cyllid. Gweddi yw’r peth pwysicaf wrth i ni feddwl am y gwaith ar hyn sydd ei angen i wneud y gwaith.

Y mae rhoddion hael unigolion ac eglwysi wedi bod yn hanfodol i alluogi MEC i ddatblygu ei weinidogaethau – yn arbennig y gweinidogaethau hynny nad ydynt yn codi arian (e.e. efengylu a chefnogi arweinwyr).

I danysgrifio i lythyr gweddi MEC, neu i dderbyn gwybodaeth am weinidogaethau gwahanol MEC ewch i’r dudalen hon.

Mae modd derbyn Defosiwn Dyddiol MEC trwy’r ddolen hon.